Hitta oss

Mörtnäs Hagväg 9
134 44 Gustavsberg

Vi är öppet

Mån - Fre: 07.00 - 16.00

E-post

info@vms.se

Tjänster

Vår specialitet

Omdränering av husgrunder med minigrävare

Allt inom Mark & anläggning

 • Schaktning
 • Planering
 • Transporter (Utföres med egna lastbilar)
 • Husgrunder
 • Plattläggning
 • Stensättning
 • Dränering
 • Avlopp

Tjänster

Tjänster vi utför

Grön yteskötsel

 • Maskinsopning

Vinterskötsel

 • Snöröjning
 • Sandning

Rivning av hus

 • Betongbilning
 • Maskinell rivning